Privacybeleid

1. Gegevensbescherming - een overzicht

Algemeen

In het onderstaande beschrijven we kort en bondig wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie over gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid hieronder.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevens die op deze website worden verzameld, worden verwerkt door de websitebeheerder. De contactgegevens van de beheerder staan vermeld in de verplichte wettelijke kennisgeving op de website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld wanneer u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u op een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens, zoals de browser en het besturingssysteem waar u van gebruikmaakt, of het moment waarop u de pagina hebt geopend. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website opent.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website goed werkt. Andere gegevens kunnen gebruikt worden om te analyseren hoe bezoekers gebruikmaken van de site.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt altijd het recht om kosteloos informatie op te vragen over uw opgeslagen gegevens, de herkomst ervan, de ontvangers ervan, en het doel waarvoor ze worden verzameld. U hebt ook het recht te verzoeken om correctie, blokkering of verwijdering van uw gegevens. Mocht u meer willen weten over privacy en gegevensbescherming, dan kunt op elk moment contact met ons opnemen via het adres dat in de wettelijke kennisgeving staat vermeld. Uiteraard kunt u ook een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties.

Analytics en tools van derden

Bij het bezoeken van onze website kunnen statistische analyses van uw surfgedrag worden gemaakt. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en analytics. Meestal is de analyse van uw surfgedrag anoniem, d.w.z. dat we u niet aan de hand van deze gegevens kunnen identificeren. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Hieronder leggen we uit hoe u van uw opties op dit gebied gebruik kunt maken.

2. Algemene en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus. We behandelen uw gegevens als vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, zullen allerlei persoonsgegevens worden verzameld. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie we verzamelen en waar we die voor gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe dit gebeurt en met welk doel. Denk eraan dat gegevens die via internet worden verzonden (bijv. via e-mail) gevoelig zijn voor beveiligingslekken. Het is niet mogelijk uw gegevens volledig te beschermen tegen toegang van derden.

Mededeling over de partij die verantwoordelijk is voor deze website

De partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens op deze website, staat vermeld in het colofon/wettelijke kennisgeving. De verantwoordelijke partij is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens

Veel handelingen bij gegevensverwerking zijn alleen mogelijk als u er uitdrukkelijk toestemming voor geeft. U kunt op elk moment uw toestemming voor de toekomst intrekken. Het is voldoende als u een informele e-mail stuurt met uw verzoek. De gegevens die verwerkt zijn voordat we uw verzoek hebben ontvangen, kunnen nog steeds rechtmatig worden verwerkt.

Recht om klachten in te dienen bij regelgevende instanties

Als de wetgeving inzake gegevensbescherming is geschonden, kan de getroffen persoon een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties. De bevoegde regelgevende instantie voor zaken die te maken hebben met wetgeving inzake gegevensbescherming, is de functionaris gegevensbescherming van de Duitse deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden onder de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode. html .

Recht op dataportabiliteit

U hebt recht om gegevens die wij verwerken op grond van uw toestemming of om een overeenkomst uit te voeren, automatisch aan uzelf of aan een derde te laten verstrekken in een standaard, machineleesbaar formaat. Als u verzoekt om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere verantwoordelijke partij, dan zal dit uitsluitend gebeuren voor zover dit technisch mogelijk is.

Informatie, blokkering, verwijdering

Voor zover de wet dit toelaat, hebt u het recht om op elk moment kosteloos informatie te ontvangen over uw opgeslagen persoonsgegevens, evenals over de herkomst en de ontvanger ervan en over het doel waarvoor ze verwerkt zijn. U hebt ook het recht deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Mocht u meer willen weten over persoonsgegevens, dan kunt op elk moment contact met ons opnemen via het adres dat in onze wettelijke kennisgeving staat vermeld.

Verweer tegen promotie e-mails

We verbieden hierbij uitdrukkelijk het gebruik van contactgegevens die in het kader van de wettelijke kennisgeving van de website verplicht gepubliceerd worden, voor het sturen van promotie- en informatiematerialen waar niet uitdrukkelijk om is verzocht. De websitebeheerder behoudt zich het recht voor specifieke juridische stappen te ondernemen als ongevraagde reclamematerialen, zoals spam, worden ontvangen.

3. Functionaris gegevensbescherming

Statutaire functionaris gegevensbescherming

We hebben voor ons bedrijf een functionaris gegevensbescherming aangesteld.

DS EXTERN GmbH
Dipl.-Kfm Marc Althaus
Bredkamp 53 a
22589 Hamburg
Duitsland

Telefoon: +49 (0) 40 69 63 53 93 0
Email: info@dsextern.de

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Op een deel van onze webpagina’s wordt gebruikgemaakt van cookies. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en bevatten geen virussen. Ze maken onze website meer gebruikersvriendelijk, efficiënt en veilig. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en bewaard worden door uw browser.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat opgeslagen tot u ze verwijdert. Dankzij deze cookies kan uw browser worden herkend bij uw volgende bezoek aan de website.

U kunt uw browser zo instellen dat deze aangeeft als er cookies worden gebruikt, zodat u per geval kunt beslissen of u een cookie toestaat of blokkeert. U kunt uw browser ook zo instellen dat deze automatisch cookies toestaat onder bepaalde omstandigheden of altijd cookies blokkeert, of dat deze cookies automatisch verwijdert bij het afsluiten van uw browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die nodig zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies te leveren die u wilt gebruiken (zoals de winkelmand), worden opgeslagen overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om een optimale dienstverlening zonder technische fouten te garanderen. Als er ook andere cookies worden opgeslagen (zoals de cookies die gebruikt worden om uw surfgedrag te analyseren), dan worden deze in dit privacybeleid afzonderlijk behandeld.Cookies die nodig zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies te leveren die u wilt gebruiken (zoals de winkelmand), worden opgeslagen overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om een optimale dienstverlening zonder technische fouten te garanderen. Als er ook andere cookies worden opgeslagen (zoals de cookies die gebruikt worden om uw surfgedrag te analyseren), dan worden deze in dit privacybeleid afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden

De websiteprovider verzamelt en bewaart automatisch gegevens die door uw browser automatisch naar ons worden verzonden in “server log files”. Dit zijn:

Type en versie van de browser

Het gebruikte besturingssysteem

Referrer-URL

Hostnaam van de computer die toegang probeert te krijgen

Tijd van de serveraanvraag

IP-adres

Deze gegevens zullen niet worden samengevoegd met gegevens uit andere bronnen.

De grondslag voor gegevensverwerking is art. 6, lid 1, punt b van de AVG; dit artikel staat verwerking van gegevens toe om een overeenkomst uit te voeren of maatregelen te nemen die aan een overeenkomst voorafgaan.

6. Online marketing en affiliateprogramma’s

De websitebeheerders nemen deel aan de partnerprogramma’s van Amazon, Connexity, eBay en eBay Commerce Network. Onze pagina’s bevatten advertenties en links naar de websites die gerund worden door Amazon, eBay en veel andere winkels die deelnemen aan de partnerprogramma’s waarmee we aanbrengvergoedingen kunnen verdienen. De partnerprogramma’s maken gebruik van cookies om de herkomst van de orders te achterhalen. Hierdoor kan het partnerprogramma detecteren dat u op de affiliatelink op onze website hebt geklikt.

De cookies van partnerprogramma’s worden opgeslagen op basis van art. 6, lid 1, punt f van de AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij deze dienstverlening, omdat hij alleen aanbrengvergoedingen ontvangt als deze cookies zijn ingesteld.

Voor meer informatie over hoe eBay uw gegevens gebruikt, verwijzen we u naar het privacybeleid van eBay op https://pages.ebay.co.uk/help/policies/privacy-policy.html.